Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies Lean Action Plan

Wstęp

Lean Action Plan Sp. z o.o. szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. Poniżej przedstawiamy zasady, opisujące, jakie dane gromadzimy i w jaki sposób możemy z tych informacji korzystać.

Aby móc w pełni korzystać z ofert i usług serwisów, użytkownik musi zaakceptować treść poniższego dokumentu.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności Lean Action Plan Sp. z o.o.. Wszelkie zmiany będą publikowane niezwłocznie na naszej stronie. Nie będą one miały jednak wpływu na podstawową zasadę – nieudostępniania osobom trzecim danych kontaktowych naszych użytkowników.

Informacje podstawowe

Administratorem danych jest Lean Action Plan Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Solnym 14/3, NIP: 8971900182, właściciel stron internetowych, związanych z tematyką Lean Management, takich jak: leanactionplan.pl, kursylean.pl, produkcjalean.pl, systemlean.pl, transformacjalean.pl, problembox.pl, leankrakow.pl, leanwroclaw.pl, szkolenialean.com

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

W czasie korzystania z wyżej wymienionych stron możecie zostać Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zapytania, formularza zgłoszenia na szkolenie, formularza zgłoszenia na konferencję czy formularza zapisu do newslettera lub w inny sposób.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO” na Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Dane pozyskiwane od Użytkowników

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez gromadzenie plików cookies.

Możemy wykorzystać dostarczone przez Państwa dane kontaktowe (takie jak nazwisko, imię, nazwa stanowiska, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy itp.), aby informować Was na bieżąco – pocztą, telefonicznie lub pocztą elektroniczną – o usługach, które naszym zdaniem mogą Was interesować. Podając nam swoje dane osobowe i kontaktowe w tym adres email, wyrażacie Państwo zgodę na wysyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Podane nam dane osobowe tj. adresy pocztowe, numery telefonów, adresy e-mail itp., są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu:

• Przygotowania oferty i komunikowania się w sprawach z nią związanych.

• Wykonania usługi (umowy) i wystawienia rachunku (faktury).

• Udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.

• Udzielania informacji o oferowanych produktach.

• Wysyłania newsletterów i innych materiałów marketingowych Lean Action Plan Sp. z o.o.. W tym celu wykorzystujemy imię, nazwisko (firmę) oraz adres email klienta. Klient może z tej opcji zrezygnować w dowolnym momencie. Każdy mail zawiera link pozwalający na anulowanie subskrypcji.

• Wysłania certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu. W tym celu wykorzystujemy adres pocztowy podany przez Państwa dobrowolnie z wiadomości mailowej.

• Komunikacji w sprawach organizacyjnych dotyczących organizowanych szkoleń.

Sposób kontaktowania się z użytkownikami

Jeżeli dokonaliście Państwo zgłoszenia uczestnictwa w naszym szkoleniu, konferencji lub innym wydarzeniu organizowanym przez Lean Action Plan Sp. z o.o., możecie otrzymywać od nas maile oraz połączenia telefoniczne dotyczące szczegółów organizacji tych imprez. Jeżeli wyraziliście Państwo wolę otrzymywania naszego Newslettera, będziecie go otrzymywać drogą mailową.

Zmiana danych osobowych

Każdy użytkownik naszego serwisu ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres kontakt@leanactionplan.pl

Prosimy również o przekazywanie wszelkich uwag na temat naszej strony lub polityki prywatności na wyżej wskazany adres email.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cele wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

• możliwości logowania do serwisu;

• utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu;

• optymalizacji i zwiększenia wydajności usług

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych. Postanowienia końcowe Dbamy o prywatność naszych klientów, w związku z czym każda osoba korzystająca z naszej witryny WWW zobowiązana jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:

• treści o charakterze bezprawnym,

• treści, które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Lean Action Plan Sp. z o.o. lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,

• treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku naruszenia prawa lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych upoważnionym organom i osobom.