Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI PROBLEM BOX

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Aplikacja ProblemBox. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników aplikacji, zwanych dalej Użytkownikami oraz kupującymi, zwanymi dalej Klientem, Kupującymi lub Firmami.

2. Użytkownik korzystający z usług aplikacji akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązany jest do przestrzegania zawartych w nim zasad. Rozpoczęcie korzystania z aplikacji dostępnych na platformie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Aplikacja jest systemem do zgłaszania problemów i pomysłów, przydzielaniu zadań do realizacji, monitorowania statusów zadań, archiwizowaniu zgłoszeń.

4. W celu korzystania z zasobów aplikacji w Firma musi wykupić odpowiedni abonament, natomiast Użytkownik zobowiązany jest do założenia Konta. Konto powiązane jest z imieniem i nazwiskiem, adresem mailowym oraz nazwą Firmy.

5. Właścicielem serwisu (zwanym również Administratorem i Sprzedawcą) jest: Lean Action Plan Sp. z o.o. Pl. Solny 14 / 3 50-062 Wrocław NIP: 8971900182 REGON: 520880547 KRS: 0000944123

 

§ 2 Zawarcie umowy

 

1. Klient może składać zamówienie 24 godziny na dobę za pośrednictwem mailowym.

2. Zawarcie umowy następuje poprzez wykupienie odpowiedniego abonamentu.

3. Sprzedawca zobowiązany jest do założenia konta Firmy w aplikacji i przekazanie unikatowego identyfikatora Firmy, koniecznego do rejestracji Użytkowników danej firmy.

4. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie zaksięgowania wpłaty.

5. Datą zawarcia umowy jest data zaksięgowania wpłaty za wykupienie abonamentu.

6. Na życzenie Firmy dopuszcza się zawarcie innych umów.

 

§ 3 Płatności

 

1. Klient może dokonać zakupu abonamentu w następujący sposób: a) przelew na konto Lean Action Plan Sp. z o.o. Tytuł przelewu: Nazwa firmy – ProblemBox Nr konta – Lean Action Plan: 27 1140 2004 0000 3102 8206 8747 IBAN: PL27 1140 2004 0000 3102 8206 8747 Nazwa odbiorcy: Lean Action Plan b) jeden z systemów płatności elektronicznych (np. Przelewy24) akceptowanych w danym momencie przez Administratora

2. Dokonując przelewu bezpośrednio na konto Sprzedawcy (1.a) konieczne jest przesłanie Potwierdzenia Przelewu.

3. Cena podana na stronie www.problembox.pl jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedawcy. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.

4. Sprzedawca może wystawić fakturę VAT na życzenie Kupującego.

 

§ 4 Realizacja umowy

 

1. Po zaksięgowaniu wpłaty Administrator jest zobowiązany do założenia konta Firmy w aplikacji i przekazać Firmie unikatowy identyfikator firmy.

2. Administrator zobowiązany jest do zmienienia poziomu dostępu dla wskazanych Użytkowników przez Firmę, na poziom Managera i Właściciela.

3. Czas dostępu do aplikacji jest uzależniony od rodzaju wykupionego Abonamentu.

4. Maksymalna ilość Użytkowników danej Firmy jest uzależniona od rodzaju wykupionego Abonamentu.

 

§ 5 Reklamacje

 

1. W przypadku problemów z logowaniem lub dostępem do aplikacji Kupujący lub Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora drogą mailową na adres aetgens@leanactionplan.pl

2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Lean Action Plan będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od wpłynięcia na adres aetgens@leanactionplan.pl

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

1. Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z aplikacji może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.

2. Rozpoczynając korzystanie z aplikacji Użytkownik, traci prawo do odstąpienia od umowy

3. Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres aetgens@leanactionplan.pl

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

 

1. Administrator przechowuje dane osobowe.

2. Administrator nie przetwarza danych osobowych w żadnym celu nie związanym z poprawnym funkcjonowaniem aplikacji.

3. Administrator szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO).

4. Rejestrując się w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z korzystaniem z aplikacji.

5. Każdy Użytkownik aplikacji ProblemBox ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres aetgens@leanactionplan.pl

 

§ 8 Zachowanie poufności danych

 

1. Administrator szanuje własność intelektualną Firmy, dlatego zobowiązuje się do prywatności i dbania o ochronę danych Firmy znajdujących się w aplikacji.

2. Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobą trzecim.

3. Administrator zobowiązuje się, że nie będzie przetwarzał danych Firmy w żaden sposób.

4. Administrator zobowiązuje się przestrzegać powyższych punktów z § 6 zarówno w czasie i po wygaśnięciu umowy.

5. Wykorzystanie danych przez Administratora może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Firmy.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. Lean Action Plan za punkt honoru stawia na ochronę danych osobowych i zachowanie poufności danych.

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie aplikacji.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.

4. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.